• Sposoby płatności

Sposoby płatności

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 • Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.
 • Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
  a) przelew bankowy
  b) szybki e-przelew bankowy
  c) inne (np. PayPal, Google Wallet)
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 • Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 1. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 2. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.


banner_1215x200A.png